HW&WCafe 18 februari

Wel & Wee Café, ‘Ziel van de Wederopbouw’: ‘Havens Eerst’

Historisch Wederopbouw Cafe

Het daarop volgende HW&WC in de reeks ´Ziel van de Wederopbouw´, staat in het licht van ‘Havens Eerst’ op donderdag 18 februari om 17.30 uur, in Maritiem Museum Rotterdam. Inloop om 17.00 uur, met mogelijkheid de expositie ´Mainport Live´ te bezoeken.
Belangrijke gastspreker rond dit thema is Hilde Sennema, historicus en onderzoeker. Zij zal o.a. ingaan op de rol en positie van Jan Backx, directeur van Thomsen´s Havenbedrijf. Vanuit die positie speelde Backx een belangrijke rol in de wederopbouw en ook in de verbetering van de maatschappelijke positie van de havenarbeiders.

Historisch Wederopbouw Café
Verder zullen de vaste betrokkenen bij deze serie

  • Siebe Thissen,
  • Evan van der Most,
  • Stadsarchief / Diafragma,
  • bureau Monumenten en
  • Rotterdam Festivals

hun bijdrage toespitsen op dit Maritieme- & Haventhema.


NB: In verband met de organisatie e.e.a. vragen wij u zich voor 5 februari a.s. aan te melden: roterodamum@roterodamum.nl, onder vermelding van ´HW&WC 18 februari´