Een goeie bakker

De geschiedenis van Van der Meer & Schoep

Gerard Schoep vestigt in 1868 zijn bakkerij aan de ’s-Gravenweg in Rotterdam Kralingen. De gebroeders Piet en Jan van der Meer openen jaren later, aanvankelijk los van elkaar, een bakkerij aan de Oudaenstraat en aan de Crooswijkseweg. In 1908 besluiten zij om samen te gaan werken onder de naam Gebr. Van der Meer. Op 1 december 1917 richten de broers samen met anderen een naamloze vennootschap op waar Gerard Schoep zich later bij aansluit. Van der Meer & Schoep is geboren. De jaren die volgen worden gekenmerkt door groei. Er worden fusies aangegaan met andere bakkers. De stad groeit. Zelfs voordat er woningen staan bouwt Van der Meer & Schoep in elke nieuwe wijk een bakkerij met inpandige winkel. Het aantal bakkerijen, winkels en broodwijken neemt gestaag toe.

De crisis in de jaren dertig, gevolgd door de Tweede Wereldoorlog, zorgen voor stagnatie. Bij het bombardement op Rotterdam worden twee bakkerijen en negen winkels verwoest. Onder het motto “we treuren niet meer, wij bouwen alweer” begint het bedrijf binnen een maand na de verwoesting aan de wederopbouw. Tijdens de bezetting stijgt het aantal winkels al uit boven het aantal dat het bedrijf voor de oorlog bezat. Na de bevrijding begint de grote opmars. Door de verder gaande mechanisatie en automatisering is Van der Meer & Schoep in staat om in 1959 een nieuwe moderne bakkerij te bouwen in de Spaanse Polder. De kleine bakkerijen worden gesloten.

In de loop van de jaren zestig ontstaan grote supermarkten. Door gewijzigde wetgeving verdwijnt het exclusieve recht voor de bakker om brood te verkopen. Iedere winkelier kan brood in zijn assortiment opnemen. De opkomst van supermarkten dwingen de bakkers tot het produceren van gesneden en verpakt brood. Klanten voelen zich niet langer verbonden met een bepaalde bakker. De verkoop aan huis wordt te duur en verdwijnt langzaam maar zeker uit het straatbeeld. Er ontstaan merknamen om brood te verkopen langs andere kanalen dan de uitsluitend eigen broodwinkels.

Van der Meer & Schoep brengt King Corn op de markt. Televisiereclame maakt het mogelijk om het merkbrood onder de aandacht te brengen van een veel grotere klantenkring buiten het eigen verzorgingsgebied. Aan bakkers in het land wordt de mogelijkheid geboden om ook King Corn te gaan bakken. Dit leidt tot een intensieve samenwerking. De King Corn bakkerijen gaan in 1968 deel uitmaken van de Meelfabriek der Nederlandse Bakkerij en worden centraal aangestuurd. Uit efficiency overwegingen wordt gekozen voor een uniform winkelbeeld in het hele land. De winkels van de King Corn bakkerijen krijgen nieuwe namen. Dat is het moment dat Van der Meer & Schoep van de winkelpui verdwijnt en dat het bedrijf uitsluitend doorgaat als productiebedrijf.

Het boek verschijnt in de tweede helft van november. Het wordt een rijk geïllustreerd boek, bestaande uit 350 pagina’s met veel foto’s en afbeeldingen vanaf de jaren twintig.

De winkelprijs zal € 29,95 bedragen

Crowdfunding

De geschiedenis van Van der Meer & Schoep is nooit eerder uitvoerig op schrift gesteld. Om het boek “Een goeie bakker!” mogelijk te maken is een crowdfundingsactie gestart. Er zijn verschillende varianten om financiële steun te verlenen:

  • voor een bijdrage van € 29,95 of meer ontvangt u het boek na verschijnen thuis
  • indien u € 50,- of meer stort, dan wordt uw naam in het boek vermeld op de lijst van mensen die het uitbrengen van het boek mogelijk hebben gemaakt; uiteraard krijgt u ook een boek thuisgestuurd
  • bij een bijdrage van € 100,- of meer wordt uw naam in het boek opgenomen en wordt u uitgenodigd voor de uitreiking van het eerste exemplaar op 25 november. Uiteraard krijgt u dan het boek, gesigneerd door de auteur, mee. Indien u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn, wordt het boek alsnog opgestuurd.

Culturele ANBI-status

De Stichting “Aan Den Slag!” ontving van de belastingdienst de culturele ANBI-status. Om giften van particulieren en bedrijven aan cultuur te stimuleren is de “Geefwet” geïntroduceerd. Wanneer u in aanmerking komt voor giftenaftrek bij de Inkomstenbelasting mag u 125% van de gift opvoeren. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer mag aftrekken, dan u eigenlijk geschonken heeft. Indien u € 100,00 schenkt, mag u € 125,00 als gift opgeven, binnen de regels die de belastingdienst stelt bij giftenaftrek (inkomensafhankelijke drempel).

Mogelijkheden: maak zelf uw keuze

  • Voor een bijdrage van € 29,95 of meer ontvangt u het boek na verschijnen thuis.
  • Indien u € 50,- of meer stort, dan wordt uw naam in het boek vermeld op de lijst van mensen die het uitbrengen van het boek mogelijk hebben gemaakt; uiteraard krijgt u ook een boek thuisgestuurd.
  • Bij een bijdrage van € 100,- of meer wordt uw naam in het boek opgenomen en wordt u uitgenodigd voor de uitreiking van het eerste exemplaar op zaterdag 25 november. Uiteraard krijgt u dan het boek, gesigneerd door de auteur, mee. Indien u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn, wordt het boek alsnog opgestuurd.

Bedrag