Boek geschiedenis Boek Van der Meer & Schoep

Jaarcijfers 2016

Staat van Baten en Lasten van de “Stichting Aan den Slag!” over 2016

Het kalenderjaar 2016 is het eerste jaar, dat de Stichting over gelden beschikt heeft.

INKOMSTEN:

  • Donaties:                             € 1.230

UITGAVEN:

  • Bankkosten                         €       8
  • Bestuurskosten                                 €     16
  • Website                                €   180

 

Voordelig exploitatiesaldo:       € 1.026
Dit saldo staat bij de ING-bank onder rekeningnummer NL 74 INGB 0007 2915 36.

Verhalen uit de Puin

OVT wijdde bijna een uur aan de Verhalen uit de Wederopbouw: kijk op de site van Roterodamum.

 

HW&WCafe 18 februari

Wel & Wee Café, ‘Ziel van de Wederopbouw’: ‘Havens Eerst’

Historisch Wederopbouw Cafe

Het daarop volgende HW&WC in de reeks ´Ziel van de Wederopbouw´, staat in het licht van ‘Havens Eerst’ op donderdag 18 februari om 17.30 uur, in Maritiem Museum Rotterdam. Inloop om 17.00 uur, met mogelijkheid de expositie ´Mainport Live´ te bezoeken.
Belangrijke gastspreker rond dit thema is Hilde Sennema, historicus en onderzoeker. Zij zal o.a. ingaan op de rol en positie van Jan Backx, directeur van Thomsen´s Havenbedrijf. Vanuit die positie speelde Backx een belangrijke rol in de wederopbouw en ook in de verbetering van de maatschappelijke positie van de havenarbeiders.

Historisch Wederopbouw Café
Verder zullen de vaste betrokkenen bij deze serie

  • Siebe Thissen,
  • Evan van der Most,
  • Stadsarchief / Diafragma,
  • bureau Monumenten en
  • Rotterdam Festivals

hun bijdrage toespitsen op dit Maritieme- & Haventhema.


NB: In verband met de organisatie e.e.a. vragen wij u zich voor 5 februari a.s. aan te melden: roterodamum@roterodamum.nl, onder vermelding van ´HW&WC 18 februari´

HW&WC 21 januari

Historisch Wel & Wee Café, ‘Ziel van de Wederopbouw’: ‘De Plannen’

Voor de eerste helft van 2016 is gekozen voor het thema ´Ziel van de Wederopbouw´. Dit in het kader van de (culturele) manifestatie ´Rotterdam viert de stad´.

 

Na de feestelijke bijeenkomst midden december in de Doelen ter viering van hun status als Rijksmonument, zoemen we in het HW&WCafé in op ‘De Plannen’, op donderdag 21 januari om 17.30 uur, in Donner Café, Coolsingel 119. Inloop vanaf 17.00 uur; einde om 19.30 uur.Gastspreker is Martin Aarts, stedenbouwkundige bij Stadsontwikkeling Rotterdam. Hij neemt ons mee in het verhaal van 140 jaar Plannenmakerij voor de stad, van 1875 tot nu. Daarin zijn het bombardement van mei 1940 en de wederopbouw daarna belangrijke scharnierpunten. Maar deze belangrijke gebeurtenissen moeten in een historische lijn worden geplaatst:

`Zeventig jaar geleden vormde het Basisplan het uitgangspunt voor de Wederopbouw van de Binnenstad van Rotterdam. De flexibiliteit ervan maakte het mogelijk dat nieuwe stedenbouwkundige opvattingen als gevolg van economische en maatschappelijke veranderingen steeds opnieuw konden worden ingevoegd. Voortdurend zijn er nieuwe visies op de toekomst´.

Andere gastspreker is Siebe Thissen, hoofd BKOR (Beeldende Kunst in Openbare Ruimte). Van zijn hand zal in maart 2016 het boek ´Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940’.

Hij zal in dit HW&WC alvast een inkijkje geven in zijn bevindingen. Zo werden er al in 1940 opdrachten tot het maken van beelden verstrekt, bijvoorbeeld voor de noodwinkels aan de Coolsingel. Siebe Thissen zal in de andere Cafés steeds ´inzoemen´ op een bijzonder beeld uit de Wederopbouwtijd.

Een andere vaste gast in deze serie HW&WC´s is Evan van der Most van DIG IT UP. Evan had vorig jaar de unieke beelden over Rotterdam na het bombardement uit het Duitse Bundesarchiv opgedoken en digitaal vertoonbaar gemaakt. In dit Wederopbouwjaar gaat hij op zoek naar wat Rotterdammers nog aan interessant materiaal op zolder hebben liggen. En dat bij ons laten zien.

Verder zullen het bureau Monumenten, Donner, het Stadsarchief en Rotterdam Festivals korte actualiteiten en wetenswaardigheden rond dit thema presenteren.

Maar minstens zo belangrijk is de lancering van onze nieuwe website in dit HW&WC. Aan de bouw wordt op dit moment hard gewerkt maar de eerste interne blikken maakten het bestuur

verwachtingsvol naar het eindresultaat. We beginnen de avond dus met de nieuwe website.

NB: in verband met de te verwachten belangstelling en de beperkte capaciteit vragen wij u zich aan te melden voor 14 januari via: roterodamum@roterodamum.nl, onder vermelding van ´HW&WC 21 januari´

Onthulling de verwoeste stad

De bouw van de Euromast