18 mei 2017: Opbouwdag 70 jaar!

Historische Wel & Wee Café, donderdag 18 februari 17.00: ‘Havens Eerst’

Het HW&WCafé van Roterodamum in de reeks ´Ziel van de Wederopbouw´staat in het licht van ‘Havens Eerst’, op donderdag 18 februari om 17.30 uur, in Maritiem Museum Rotterdam. De inloop is om 17.00 uur, met mogelijkheid de expositie ´Mainport Live´ te bezoeken.

Logo Aan den slagBelangrijke gastsprekers rond dit thema zijn Hilde Sennema, historicus en onderzoeker en Lara Voerman, medeauteur van het recent verschenen boek ‘De Haven van Rotterdam: wereld tussen stad en zee’. Zij zullen o.a. ingaan op de rol en positie van Jan Backx, directeur van Thomsen´s Havenbedrijf en op de expansie van de haven direct na de oorlog. Tussen de sprekers in wordt de film ‘Aan den slag!’ vertoond. Verder zal Siebe Thissen (CBK) de beelden ‘De Lastdrager’, de bronzen deuren in de Laurenskerk van Manzù en ‘De Zandwacht’ nader belichten. Evan van der Most van DIG-IT-UP bespreekt zijn eerste RommelZolderVondst. Kijk voor het hele programma op: www.roterodamum.nl

Het HW&WC is gratis voor leden van Roterodamum. Niet leden betalen € 5 waarvoor zij een consumptiebon ontvangen voor de borrel na afloop in Lloyds Café. Graag vóór 14 februari a.s. aanmelden via roterodamum@roterodamum.nl, onder vermelding van ´HW&WC 18 februari´

Inspiration Monday Wederopbouw optreden

Citaten over het vieren van Opbouwdag, vanaf 18 mei 1947, in Rotterdam. Quotes over Optimisme, Elan, Energie in de Verwoeste Stad en de aanpak van de Wederopbouw. Niet historisch terugbouwen maar kiezen voor een plan op hoofdlijnen: Basisplan.

HW&WCafe 18 februari

Wel & Wee Café, ‘Ziel van de Wederopbouw’: ‘Havens Eerst’

Historisch Wederopbouw Cafe

Het daarop volgende HW&WC in de reeks ´Ziel van de Wederopbouw´, staat in het licht van ‘Havens Eerst’ op donderdag 18 februari om 17.30 uur, in Maritiem Museum Rotterdam. Inloop om 17.00 uur, met mogelijkheid de expositie ´Mainport Live´ te bezoeken.
Belangrijke gastspreker rond dit thema is Hilde Sennema, historicus en onderzoeker. Zij zal o.a. ingaan op de rol en positie van Jan Backx, directeur van Thomsen´s Havenbedrijf. Vanuit die positie speelde Backx een belangrijke rol in de wederopbouw en ook in de verbetering van de maatschappelijke positie van de havenarbeiders.

Historisch Wederopbouw Café
Verder zullen de vaste betrokkenen bij deze serie

  • Siebe Thissen,
  • Evan van der Most,
  • Stadsarchief / Diafragma,
  • bureau Monumenten en
  • Rotterdam Festivals

hun bijdrage toespitsen op dit Maritieme- & Haventhema.


NB: In verband met de organisatie e.e.a. vragen wij u zich voor 5 februari a.s. aan te melden: roterodamum@roterodamum.nl, onder vermelding van ´HW&WC 18 februari´

Onthulling de verwoeste stad

Het Centraal Station van Rotterdam

Het Station Rotterdam Centraal was een stationsgebouw dat tussen 1957 en 2007 diende als het Centraal Station van Rotterdam. Het gebouw was ontworpen door de architect Van Ravesteyn. Het was onderdeel van de wederopbouw van Rotterdam. Het gebouw werd in 1957 geopend. In 2007 werd het gesloten en het jaar erop gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw die in 2012 geopend werd. In 2007 maakten dagelijks zo’n 110.000 reizigers gebruik van Centraal Station in Rotterdam.

In 1954 kwam de Nederlandse Spoorwegen met plannen om een nieuw station te bouwen als uiteinde van een nieuwe verkeersader. Het station zou ook het (tweede) Station Rotterdam Delftsche Poort vervangen dat door het bombardement van 14 mei 1940 ernstig beschadigd was geraakt. Tussen 1941 en 1953 maakte architect Sybold van Ravesteyn zijn ontwerpen voor het nieuwe station. Daarvoor had Van Ravesteyn inspiratie opgedaan bij het modernisme dat bij Italiaanse stationsgebouw gebruikt werd. De inspiratie was terug te vinden in de flauwe bocht van het gebouw aan het het stationsplein en gevelopbouw waarbij gewerkt is met de werking van licht en schaduw. Het hal had een schalenplafond, de betonnen overkapping van het perron was sierlijk. Bij zijn eerste ontwerp had Van Ravesteyn nog een centrale toren, maar de gemeente Rotterdam drong aan om een meer moderne dan klassieke opzet, waardoor Van Ravesteyn in vervolgontwerpen zich meer richtte op het functionalisme. Toen de Nederlandse Spoorwegen in 1954 kwam met de uiteindelijke bouwplannen, duurde het tot 13 maart 1957 voordat het nieuwe station werd opgeleverd. Op 21 mei 1957 werd het officieel geopend.

Afbouw

Voor 2025 werd gerekend op 320.000 reizigers per dag. Om deze toename aan te kunnen was een nieuw station nodig. Ook was het bestaande station, met name de reizigerstunnel, te klein geworden om het grote aantal passagiers te verwerken. In 2004 werd begonnen met een totale herbouw van het station en zijn omgeving om het toenemende verkeer van treinen, bijvoorbeeld de hogesnelheidstrein tussen Amsterdam, Brussel en Parijs, te kunnen verwerken en om de RandstadRail zijn plaats te kunnen geven. In juni 2004 gaven Prorail en de Gemeente Rotterdam de opdracht aan Team CS, een coöperatie tussen Benthem Crouwel Architekten, MVSA Meyer &Van Schooten Architecten, en West 8 om de plannen uit te werken tot een ontwerp voor het nieuwe centraal station.

Op 16 mei 2006 onthulde burgemeester Opstelten een kunstwerk van Onno Poiesz bestaande uit het woord EXIT, dat achter de ramen van de voorgevel bevestigd werd. Een deel van de letters “CENTRAAL STATION” die tot aan de sluiting van het station op het gebouw stonden is door Peter Hopman en Margien Reuvekamp van Bureau Lakenvelder in een andere volgorde gezet zodat zij tot aan de sloop van het gebouw de ode “TRAAN LATEN” toonden. De definitieve sluiting van het verouderde station vond plaats op 2 september 2007, in aanwezigheid van burgemeester Ivo Opstelten, om een begin te kunnen maken met de afbraak. Tussen 16 januari 2008 en eind maart 2008 werd het stationsgebouw geheel afgebroken.

Voorgeschiedenis

Voor de Tweede Wereldoorlog had Rotterdam geen echt Centraal Station, maar vier stations in en rond het centrum: Delftse Poort (richting Schiedam, Den Haag HS en Amsterdam CS), Beurs (richting Dordrecht), Maas (richting Gouda en Utrecht) en Hofplein (richtingen Den Haag HS/Scheveningen). Treinen uit de richting Utrecht eindigden van 1858 tot 1953 op station Maas. Sindsdien worden zij via de Ceintuurbaan (met stopplaats Rotterdam Noord) naar het Centraal Station geleid.