Een goeie bakker

De geschiedenis van Van der Meer & Schoep

Gerard Schoep vestigt in 1868 zijn bakkerij aan de ’s-Gravenweg in Rotterdam Kralingen. De gebroeders Piet en Jan van der Meer openen jaren later, aanvankelijk los van elkaar, een bakkerij aan de Oudaenstraat en aan de Crooswijkseweg. In 1908 besluiten zij om samen te gaan werken onder de naam Gebr. Van der Meer. Op 1 december 1917 richten de broers samen met anderen een naamloze vennootschap op waar Gerard Schoep zich later bij aansluit. Daarmee is Van der Meer & Schoep een feit. “Een goeie bakker” is geschreven door Aad Koster, die in 2014 samen met Pierre Pijpers het boek “Onze vaders in verzet” uitbracht.”

Crowdfundingsactie

De geschiedenis van Van der Meer & Schoep is nooit eerder uitvoerig op schrift gesteld. Om het boek “Een goeie bakker!” mogelijk te maken is een crowdfundingsactie gestart. Er zijn verschillende varianten om financiële steun te verlenen:

  • voor een bijdrage van € 29,95 of meer ontvangt u het boek na verschijnen thuis
  • indien u € 50,- of meer stort, dan wordt uw naam in het boek vermeld op de lijst van mensen die het uitbrengen van het boek mogelijk hebben gemaakt; uiteraard krijgt u ook een boek thuisgestuurd
  • bij een bijdrage van € 100,- of meer wordt uw naam in het boek opgenomen en wordt u tevens uitgenodigd voor de uitreiking van het eerste exemplaar op zaterdag 25 november. Uiteraard krijgt u dan het boek, gesigneerd door de auteur, mee. Indien u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn, wordt het boek alsnog opgestuurd.
Cover boek Van der Meer en Schoep

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Adres*

Postcode*

Plaats*

Land*

Bericht

Bedrag €*


Culturele ANBI-status

U kunt uw bijdrage storten via de website van de Stichting Aan Den Slag! (www.aandenslag.nl). Deze stichting heeft ten doel de wederopbouw van de stad na de tweede wereldoorlog levend te houden. Van der Meer & Schoep is een bedrijf dat tijdens het bombardement ernstig getroffen is en na de bevrijding weer is opgebouwd.

De Stichting Aan Den Slag! ontving van de belastingdienst de culturele ANBI-status. Om giften van particulieren en bedrijven aan cultuur te stimuleren is de “Geefwet” ingevoerd. Wanneer u in aanmerking komt voor giftenaftrek bij de inkomstenbelasting mag u 125% van de gift opvoeren. Indien u € 100,00 schenkt, mag u € 125,00 als gift opgeven. Ondernemingen die onder de Vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte Vennootschapsbelasting. Ons bankrekeningnummer is: NL 74 INGB 00072915 36. U kunt via Ideal betalen.